ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

20
Μαρ2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών με αντικείμενο:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών με αντικείμενο:

«Διαχείριση κίνησης σκαφών αναψυχής που προσεγγίζουν το λιμένα Λαυρίου» Πρόσκληση

17
Μαρ2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης για την εκτέλεση του έργου:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης για την εκτέλεση του έργου:

«Αποκατάσταση τμημάτων πεζοδρομίων επί της οδού Ακτής Α. Γ. Παπανδρέου, εντός χερσαίας ζώνης λιμένος Λαυρίου» μέχρι του ποσού των 18.800,00€ πλέον ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική – Τεχνική  άποψη προσφορά ΠΡΟΣΚΛ.ΕΚΔ.ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ_-_6Ζ1Θ469ΗΞΥ-ΡΧΤ-ΑΔΑΜ_17PROC00593874...

17
Μαρ2017

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΕ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2017

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΕ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2017

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΕ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2017

06
Μαρ2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής αναφέρεται στο άρθρο Α.15, παρ. 3.1.5, σελ. 25 της Διακήρυξης 3/2017 η φράση «…στο Ηράκλειο Κρήτης…». Αντί αυτού ισχύει «… στο δήμο Λαυρεωτικής…», όπως εξάλλου έχει ορθώς τεθεί στο Άρθρο 3.1.4 παρ. iii (παρατίθεται) A 3.1.4. Διαθέσιμο Προσωπικό (ΣΕΛ. 9 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) …………...

«
||
»

ΚΑΙΡΟΣ

 

ΚΑΜΕΡΑ ΛΑΥΡΙΟ