Εταιρικό Προφίλ

Η εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.» συστάθηκε το 2001, βάσει του Ν.2932/2001…

Διοίκηση

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε. (Αποφάσεις Δ.Σ. αρ. 1/222/31-12-2015, 1/231/13-7-2016, 2/233/29-9-2016)  …

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

Το Λιμάνι Λαυρίου, έχοντας καθοριστεί ως «Λιμένας Διεθνούς Ενδιαφέροντος,»(ΦΕΚ τ. Β, αρ. φ. 202/16-2-2007 ) …

Καταστατικό

Διαβάστε το πλήρες κείμενο του Καταστατικού

Κοινωνική Ευθύνη

Ο ΟΛΛ στηρίζει με χορηγίες ανθρωπιστικές, αθλητικές  και πολιτιστικές δράσεις που λαμβάνουν χώρα τόσο στη…

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.

Διεύθυνση:Ακτή Α. Παπανδρέου, Λιμάνι Λαυρίου
Λαύριο 19500

E-mail:info@oll.gr    
Τηλέφωνο:22920-27711, 22920-22089
Fax:22920-22779