ΕΛ | ΕΝ

press enter to searchNews

Απομάκρυνση Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου «Ταξιάρχης» της εταιρείας ΝΕΛ ΑΕ από το λιμάνι του Λαυρίου

August 14, 2018

Την Τρίτη 31 Ιουλίου, 2018 αναχώρησε ρυμουλκούμενο το Ε/Γ-Ο/Γ Ταξιάρχης από το Λιμάνι του Λαυρίου με προορισμό Ιδιωτική λιμενική εγκατάσταση στην περιοχή του Δήμου Σαλαμίνας.

Το πλοίο βρισκόταν ελλιμενισμένο στο λιμάνι του Λαυρίου τρία ολόκληρα χρόνια, υπό πλήρη εγκατάλειψη από την πλοιοκτήτρια (υπό καθεστώς χρεωκοπίας). Ασυντήρητο, με σοβαρές διαβρώσεις, ελάχιστη έως ανύπαρκτη καθοδική προστασία, φθορές στους κάβους και στα συρματόσχοινα, αποτελούσε συνεχή κίνδυνο για το λιμάνι, με ανυπολόγιστες συνέπειες σε περίπτωση βύθισης.

Ο Οργανισμός Λιμένος έκανε συνεχείς προσπάθειες τα τελευταία χρόνια για να επιτύχει την ασφαλή απομάκρυνση του πλοίου, πριν αυτό αποβεί μοιραίο για το λιμάνι. Η ΝΕΛ κώφευε ενώ κανένα άλλο λιμάνι δεν αναλάμβανε το ρίσκο να υποδεχθεί το πλοίο στις εγκαταστάσεις του.

Όταν όλες οι προσπάθειες της Διοίκησης για τη μεθόρμιση του πλοίου απέτυχαν, συγκλήθηκε η επιτροπή ναυαγίων, όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία, που ομόφωνα έκρινε το πλοίο ως «επικίνδυνο & επιβλαβές» για το Λιμάνι, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.2881/2001 περί «Ρύθμισης θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις» και έπρεπε να απομακρυνθεί άμεσα. Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε από το ΔΣ του ΟΛΛ, που αποφάσισε την διενέργεια ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για απομάκρυνση από το λιμάνι και εκποίηση του πλοίου, όπως ορίζει ο Ν.2881/2001.

Η ημερομηνία του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού, τηρώντας τις χρονικές διαδικασίες του Νόμου ορίσθηκε για την 3η Αυγούστου, 2018. Η κίνηση αυτή τελικά κινητοποίησε την ΝΕΛ ΑΕ, η οποία ανέλαβε την ευθύνη απομάκρυνσης του πλοίου με δικά της έξοδα και πλήρη τήρηση των όρων που έθεσε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου. Έτσι το πλοίο απομακρύνθηκε από το λιμάνι του Λαυρίου την Τρίτη, 31 Ιουλίου και ο ΟΛΛ ματαίωσε τον διαγωνισμό, όπως είχε υποχρέωση από τις σχετικές διατάξεις του Ν.2881/2001.

Η ευτυχής κατάληξη απάλλαξε το λιμάνι από ένα σοβαρό κίνδυνο, επιτρέποντας την εξομάλυνση των δυσλειτουργιών του τομέα ακτοπλοΐας και την απελευθέρωση της θέσης που επί τριετία δέσμευε ο Ταξιάρχης.

LAVRIO PORT AUTHORITY

The company with the name “Lavrio Port Authority SA” was established in 2001, based on Law 2932/2001 “Conversion of Port Funds into Societes Anonymes”

FIND US

CONTACT

Copyright 2020 oll.gr. All right reserved.