ΕΛ | ΕΝ

press enter to searchNews

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ή ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

December 23, 2020

LAVRIO PORT AUTHORITY

The company with the name “Lavrio Port Authority SA” was established in 2001, based on Law 2932/2001 “Conversion of Port Funds into Societes Anonymes”

FIND US

CONTACT

Copyright 2020 oll.gr. All right reserved.