ΕΛ | ΕΝ

press enter to searchTenders

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡ. 5/2022 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΟΛΛ ΑΕ»

October 10, 2022

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 23-24 (5-2022)_signed

Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο

περίληψη 5-2022 - ΦΥΛΑΞΗ_signed - Α.Δ.Α ΨΨΓΝ469ΗΞΥ-8ΤΓ

Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο

LAVRIO PORT AUTHORITY

The company with the name “Lavrio Port Authority SA” was established in 2001, based on Law 2932/2001 “Conversion of Port Funds into Societes Anonymes”

FIND US

CONTACT

Copyright 2020 oll.gr. All right reserved.