ΕΛ | ΕΝ

press enter to searchTenders

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡ. 8/2022 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.»

October 10, 2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8-2022 -Π.Υ. ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ_signed

Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο

περίληψη 8-2022 - ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ_signed - Α.Δ.Α ΩΖΤΠ469ΗΞΥ-ΩΔΠ

Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο

LAVRIO PORT AUTHORITY

The company with the name “Lavrio Port Authority SA” was established in 2001, based on Law 2932/2001 “Conversion of Port Funds into Societes Anonymes”

FIND US

CONTACT

Copyright 2020 oll.gr. All right reserved.