ΕΛ | ΕΝ

press enter to searchTenders

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ο.Λ.Λ. Α.Ε.

September 12, 2022

espd-request-v3-YGRA_signed

Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΛΛ ΑΕ ΥΓΡΩΝ 2-2022_signed - ΑΔΑΜ 22PROC011208111

Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο

Περίληψη Διακ. 2-2022_signed - Α.Δ.Α ΨΠΒΡ469ΗΞΥ-Μ1Β - ΑΔΑΜ 22REQ011208055

Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο

LAVRIO PORT AUTHORITY

The company with the name “Lavrio Port Authority SA” was established in 2001, based on Law 2932/2001 “Conversion of Port Funds into Societes Anonymes”

FIND US

CONTACT

Copyright 2020 oll.gr. All right reserved.