ΕΛ | ΕΝ

press enter to searchTenders

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΡ. 1/2021) ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΑΡ. 5/2021

May 19, 2021

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 5-2021

Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο

περίληψη 5-2021 ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ - Α.Δ.Α ΨΒΗΖ469ΗΞΥ-5ΟΓ

Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο

LAVRIO PORT AUTHORITY

The company with the name “Lavrio Port Authority SA” was established in 2001, based on Law 2932/2001 “Conversion of Port Funds into Societes Anonymes”

FIND US

CONTACT

Copyright 2020 oll.gr. All right reserved.