ΕΛ | ΕΝ

press enter to searchTenders

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΥΡΙΟΥ

October 3, 2022

3-2022 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ X-RAY

Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο

Περίληψη Διακ. 3-2022_signed - Α.Δ.Α ΨΖΡΛ469ΗΞΥ-Α1Ω

Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο

LAVRIO PORT AUTHORITY

The company with the name “Lavrio Port Authority SA” was established in 2001, based on Law 2932/2001 “Conversion of Port Funds into Societes Anonymes”

FIND US

CONTACT

Copyright 2020 oll.gr. All right reserved.