ΕΛ | ΕΝ

press enter to searchNews

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΟΛΛ ΑΕ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ Ε.Υ.Ζ.Σ 4 ΤΟΥ ΚΕΜΕΑ

April 12, 2021

Η Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου ΑΕ (ΟΛΛ ΑΕ), στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων για την αύξηση της προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας σε εφαρμογή της Οδηγίας 2008/114/ΕΚ, επιλέχθηκε από το ΚΕΜΕΑ και συμμετείχε ως εκπρόσωπος των Θαλάσσιων Μεταφορών & Λιμένων στην Άσκηση Λειτουργιών με την κωδική ονομασία Ε.Υ.Ζ.Σ 4.

Η άσκηση, στην οποία συμμετείχαν (10) επιλεγμένες υποδομές Μεταφορών και Ενέργειας και δέκα (10) εμπλεκόμενα Υπουργεία και Κρατικοί Φορείς, λόγω των ισχυόντων υγειονομικών πρωτοκόλλων, πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης από το συντονιστικό κέντρο του ΚΕΜΕΑ, την Πέμπτη 8/4/2021 και την Παρασκευή 9/4/2021 μεταξύ 8.30-13.30.

Για τη βέλτιστη και αποδοτική συμμετοχή της ΟΛΛ ΑΕ στην άσκηση, το Κέντρο Συντονισμού και Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης (ΚΣΔΕΑ), όπως προβλέπεται από το Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (ΣΑΚΕΑ) της ΟΛΛ ΑΕ, προσομοιώθηκε στα γραφεία της NEXT PLUS, Συμβούλων Ασφαλείας της ΟΛΛ ΑΕ.

Στην Άσκηση συμμετείχαν από την ΟΛΛ ΑΕ ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΥΑΛΕ) κ. Βώδινας Ευάγγελος και η Βοηθός ΥΑΛΕ κα Αδάμη Ευτυχία και από την NEXT PLUS οι Σύμβουλοι Ασφαλείας της ΟΛΛ ΑΕ κ.κ. Κάβδας Κωνσταντίνος και Κρανιώτης Μαρίνος.

Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η ΟΛΛ ΑΕ σε συνεργασία με τη ΔΕΗ-ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου και με τη συμμετοχή της Dow Hellas SA (νυν RAVAGO LAVRION ΑΕ), οργάνωσε και πραγματοποίησε στις 7/7/2017, και με εξαιρετική επιτυχία, την πρώτη πανελλαδικά ζωντανή άσκηση ασφαλείας με βάση τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2008/114/ΕΚ.

LAVRIO PORT AUTHORITY

The company with the name “Lavrio Port Authority SA” was established in 2001, based on Law 2932/2001 “Conversion of Port Funds into Societes Anonymes”

FIND US

CONTACT

Copyright 2020 oll.gr. All right reserved.