ΕΛ | ΕΝ

press enter to searchNews

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Αδειοδότηση έργου Finger Piers

November 23, 2020

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε. είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την αδειοδότηση εκ μέρους του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής ενός σημαντικού έργου για τις υποδομές του Λιμένος Λαυρίου.

Το έργο «Αντικατάσταση – Διαπλάτυνση Γεφυρωμάτων μεταξύ Ναυδέτων επί πασσάλων των Finger Piers στον Λιμένα Λαυρίου» είναι πλέον αδειοδοτημένο από το ΥΝΑΝΠ, ενώ ο Ο.Λ.Λ.Α.Ε. έχει ολοκληρώσει όλες τις μελέτες και πλέον είναι στην ευχέρεια της διοίκησης του Οργανισμού να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο την προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού, όποτε κριθεί σκόπιμο.

Η σχετική αδειοδότηση και η ολοκλήρωση των μελετών αποτελούν ένα σημαντικό asset για τον Ο.Λ.Λ.Α.Ε. , που θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα του Λιμένος Λαυρίου στην αγορά της Κρουαζιέρας.

LAVRIO PORT AUTHORITY

The company with the name “Lavrio Port Authority SA” was established in 2001, based on Law 2932/2001 “Conversion of Port Funds into Societes Anonymes”

FIND US

CONTACT

Copyright 2020 oll.gr. All right reserved.