ΕΛ | ΕΝ

πατήστε enter για να αναζητήσετεNέα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Αδειοδότηση έργου Finger Piers

23 Νοεμβρίου, 2020

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε. είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την αδειοδότηση εκ μέρους του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής ενός σημαντικού έργου για τις υποδομές του Λιμένος Λαυρίου.

Το έργο «Αντικατάσταση – Διαπλάτυνση Γεφυρωμάτων μεταξύ Ναυδέτων επί πασσάλων των Finger Piers στον Λιμένα Λαυρίου» είναι πλέον αδειοδοτημένο από το ΥΝΑΝΠ, ενώ ο Ο.Λ.Λ.Α.Ε. έχει ολοκληρώσει όλες τις μελέτες και πλέον είναι στην ευχέρεια της διοίκησης του Οργανισμού να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο την προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού, όποτε κριθεί σκόπιμο.

Η σχετική αδειοδότηση και η ολοκλήρωση των μελετών αποτελούν ένα σημαντικό asset για τον Ο.Λ.Λ.Α.Ε. , που θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα του Λιμένος Λαυρίου στην αγορά της Κρουαζιέρας.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

Η εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.» συστάθηκε το 2001, βάσει του Ν.2932/2001 «Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες»

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ