ΕΛ | ΕΝ

πατήστε enter για να αναζητήσετεΔιοίκηση

Τo Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. (Απόφαση Δ.Σ. με αρ. 1/384/24-7-2023)

A/A Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
1
Γιαμπανάς Νικόλαος του Παναγιώτη
Πρόεδρος ΔΣ
Μη εκτελεστικό Μέλος
2
Βακόνδιος Γεώργιος του Αντωνίου
Δ/νων Σύμβουλος
Εκτελεστικό Μέλος
3
Παρασκευής Ιωάννης του Θεοδώρου
Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
4
Παπασταυρόπουλος Σταύρος του Παναγιώτη
Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
5
Καλλιανού Άννα Μαρία του Δημητρίου
Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
6
Λεμονάκης Δημήτριος του Γεωργίου
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
(Εκπρόσωπος του Ε.Β.Ε.Π.)
7
Ρουμπάνης Γεώργιος του Αθανασίου
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
(Εκπρόσωπος της Ο.Φ.Ε)
8
Σερέλης Χρήστος του Γεωργίου
Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
(Εκπρόσωπος των Εργαζομένων)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

Η εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.» συστάθηκε το 2001, βάσει του Ν.2932/2001 «Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες»

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ