ΕΛ | ΕΝ

πατήστε enter για να αναζητήσετεΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Γενικές Πληροφορίες

Στις εγκαταστάσεις του λιμένος Λαυρίου εξυπηρετείται η διακίνηση και αποθήκευση συμβατικών φορτίων, όπως χύδην ξηρά φορτία, γενικά φορτία, container και πλοία Ro-Ro.

Για τη διακίνηση των φορτίων υπάρχουν δυνατότητες για φορτοεκφόρτωση, μεταφόρτωση, εναπόθεση σε συγκεκριμένους χώρους, στοιβασία και μεταφορές εντός του τερματικού, ανάλογα με τις κατηγορίες και τις ανάγκες των φορτίων.

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του εμπορικού τομέα του λιμένος Λαυρίου, παρέχεται από ιδιωτικές εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται ο ΟΛΛ ΑΕ.

Μέσω αυτών των συνεργασιών υπάρχουν στη διάθεση των ενδιαφερομένων  ηλεκτρονικοί και αυτοκινούμενοι γερανοί, περονοφόρα οχήματα, ελκυστήρες και γενικότερα κάθε είδους μηχανολογικός  εξοπλισμός. Για την εξυπηρέτηση των πλοίων Ro-Ro διεθνών γραμμών, ο λιμένας διαθέτει χώρο προσωρινής εναπόθεσης φορτίων για τελωνειακό έλεγχο και προς το παρόν εξυπηρετούνται τα πλοία που εκτελούν δρομολόγια μεταξύ Λαυρίου, Κύπρου και Ισραήλ.

Για τα υποδεχόμενα φορτία στον εμπορικό τομέα του λιμένος Λαυρίου παρέχεται φύλαξη και εφόσον τα πλοία είναι υποκείμενα, εφαρμόζονται οι κανονισμοί ISPS ή  και της συνθήκης ΣΕΓΚΕΝ.

Στον εμπορικό τομέα του λιμένα Λαυρίου εδρεύει ο Σύνδεσμος Εργατών Λιμένος Λαυρίου, με τον οποίο ο ΟΛΛ ΑΕ διατηρεί άριστες σχέσεις συνεργασίας, καθώς και ιδιωτικές εταιρείες ρυμουλκών και εκμετάλλευσης λαντζών,  ικανοποιώντας τόσο τα εισερχόμενα στο λιμάνι πλοία, όσο και τα διερχόμενα πλοία που χρησιμοποιούν το πολυσύχναστο αγκυροβόλιο εκτός του λιμένα.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

Η εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.» συστάθηκε το 2001, βάσει του Ν.2932/2001 «Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες»

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ