ΕΛ | ΕΝ

πατήστε enter για να αναζητήσετεΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Γενικές Πληροφορίες

Η Αλιεία αποτελεί ένα από τα παλαιότερα επαγγέλματα της πόλης του Λαυρίου και ασκείται μέχρι σήμερα από έναν μεγάλο αριθμό κατοίκων.

Από το 2008 λειτουργεί στο λιμάνι σύγχρονο αλιευτικό καταφύγιο, στο οποίο ελλιμενίζονται 31 επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη παράκτιας αλιείας με μήκη από 7-15 μέτρα, 4 γρι γρι με μήκη από 18-19 μέτρα, 2 βοηθητικά αλιευτικά των γρι-γρι, ενώ φιλοξενούνται και αρκετά ερασιτεχνικά σκάφη αλιείας.

Τα περισσότερα είναι παραδοσιακά ξύλινα ‘’Τρεχαντήρια’’ και πολλά από αυτά έχουν κατασκευαστεί στο καρνάγιο που βρίσκεται και λειτουργεί εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα.

Το αλιευτικό καταφύγιο προσφέρει πλήρη ασφάλεια των ελλιμενιζόμενων σκαφών από τα καιρικά φαινόμενα. Στη διάθεση των αλιευτικών σκαφών υπάρχουν παροχές ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, καθώς και χώροι απόρριψης υγρών και στερεών αποβλήτων.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

Η εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.» συστάθηκε το 2001, βάσει του Ν.2932/2001 «Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες»

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ