ΕΛ | ΕΝ

press enter to searchTenders

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

March 26, 2021

Έναρξη: 26 Μαρτίου 2021

Λήξη: 2 Απριλίου 2021 και ώρα 14:00

Ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. θέτει σε Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση την προτεινόμενη τροποποίηση επί του Κανονισμού και των Τιμολογίων Παροχής Λιμενικών Υπηρεσιών, όπως αυτή εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 2/330/19-3-2021 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ ΡΡΥΝ469ΗΞΥ-Ψ52).

Οι παρατηρήσεις / προτάσεις θα υποβάλλονται (σύμφωνα με τo προτεινόμενο συνημμένο υπόδειγμα) μέχρι και την ημέρα λήξης της δημόσιας διαβούλευσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@oll.gr

Επισυνάπτονται:

  • Απόφαση ΔΣ με αρ. 2/330/19-3-2021(ΑΔΑ ΡΡΥΝ469ΗΞΥ-Ψ52).

  • Το υπόδειγμα υποβολής παρατηρήσεων

ΔΣ 330.2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΝΕΜΟΓΕΝ. ΑΔΑ

Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο

Υπόδειγμα Υποβολής παρατηρήσεων

Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο

LAVRIO PORT AUTHORITY

The company with the name “Lavrio Port Authority SA” was established in 2001, based on Law 2932/2001 “Conversion of Port Funds into Societes Anonymes”

FIND US

CONTACT

Copyright 2020 oll.gr. All right reserved.