ΕΛ | ΕΝ

πατήστε enter για να αναζητήσετεΔιαγωνισμοί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

26 Μαρτίου, 2021

Έναρξη: 26 Μαρτίου 2021

Λήξη: 2 Απριλίου 2021 και ώρα 14:00

Ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. θέτει σε Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση την προτεινόμενη τροποποίηση επί του Κανονισμού και των Τιμολογίων Παροχής Λιμενικών Υπηρεσιών, όπως αυτή εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 2/330/19-3-2021 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ ΡΡΥΝ469ΗΞΥ-Ψ52).

Οι παρατηρήσεις / προτάσεις θα υποβάλλονται (σύμφωνα με τo προτεινόμενο συνημμένο υπόδειγμα) μέχρι και την ημέρα λήξης της δημόσιας διαβούλευσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@oll.gr

Επισυνάπτονται:

  • Απόφαση ΔΣ με αρ. 2/330/19-3-2021(ΑΔΑ ΡΡΥΝ469ΗΞΥ-Ψ52).

  • Το υπόδειγμα υποβολής παρατηρήσεων

ΔΣ 330.2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΝΕΜΟΓΕΝ. ΑΔΑ

Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο

Υπόδειγμα Υποβολής παρατηρήσεων

Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

Η εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.» συστάθηκε το 2001, βάσει του Ν.2932/2001 «Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες»

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ