ΕΛ | ΕΝ

πατήστε enter για να αναζητήσετεΔιαγωνισμοί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

26 Μαρτίου, 2021

Έναρξη: 26 Μαρτίου 2021

Λήξη: 2 Απριλίου 2021 και ώρα 14:00

Ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. θέτει σε Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση την προτεινόμενη τροποποίηση επί του Κανονισμού και των Τιμολογίων Παροχής Λιμενικών Υπηρεσιών, όπως αυτή εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 2/330/19-3-2021 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ ΡΡΥΝ469ΗΞΥ-Ψ52).

Οι παρατηρήσεις / προτάσεις θα υποβάλλονται (σύμφωνα με τo προτεινόμενο συνημμένο υπόδειγμα) μέχρι και την ημέρα λήξης της δημόσιας διαβούλευσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@oll.gr

Επισυνάπτονται:

  • Απόφαση ΔΣ με αρ. 2/330/19-3-2021(ΑΔΑ ΡΡΥΝ469ΗΞΥ-Ψ52).

  • Το υπόδειγμα υποβολής παρατηρήσεων

ΔΣ 330.2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΝΕΜΟΓΕΝ. ΑΔΑ

Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο

Υπόδειγμα Υποβολής παρατηρήσεων

Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

Η εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.» συστάθηκε το 2001, βάσει του Ν.2932/2001 «Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες»

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ