ΕΛ | ΕΝ

press enter to searchNews

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

July 15, 2019

Ανακοινώνουμε ότι κατόπιν ελέγχου και αξιολόγησης των φακέλων των δυο (2) συνολικά συμμετεχόντων στην ως άνω Πρόσκληση Ενδιαφέροντος, το αποτέλεσμα κατακυρώνεται ως ακολούθως:
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΕ :
ΧΑΤΖΗΓΡΗΡΟΡΙΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ , με προσφορά ύψους 6.850,00€.

 

Για τον Ο.Λ.Λ.Α.Ε.
Μανώλης Μαραγκουδάκης
Δ/νων Σύμβουλος

 

LAVRIO PORT AUTHORITY

The company with the name “Lavrio Port Authority SA” was established in 2001, based on Law 2932/2001 “Conversion of Port Funds into Societes Anonymes”

FIND US

CONTACT

Copyright 2020 oll.gr. All right reserved.