ΕΛ | ΕΝ

πατήστε enter για να αναζητήσετεNέα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

15 Ιουλίου, 2019

Ανακοινώνουμε ότι κατόπιν ελέγχου και αξιολόγησης των φακέλων των δυο (2) συνολικά συμμετεχόντων στην ως άνω Πρόσκληση Ενδιαφέροντος, το αποτέλεσμα κατακυρώνεται ως ακολούθως:
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΕ :
ΧΑΤΖΗΓΡΗΡΟΡΙΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ , με προσφορά ύψους 6.850,00€.

 

Για τον Ο.Λ.Λ.Α.Ε.
Μανώλης Μαραγκουδάκης
Δ/νων Σύμβουλος

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

Η εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.» συστάθηκε το 2001, βάσει του Ν.2932/2001 «Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες»

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ