ΕΛ | ΕΝ

press enter to searchTenders

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ο.Λ.Λ. Α.Ε.

September 12, 2022

espd-request-v3-STEREA_signed

Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΛΛ ΑΕ_ΣΤΕΡΕΑ 1-22_signed - ΑΔΑΜ 22PROC011207878

Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο

Περίληψη Διακ. 1-2022_signed - Α.Δ.Α ΨΧ3Θ469ΗΞΥ-ΗΦΔ - ΑΔΑΜ 22REQ011207748

Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο

LAVRIO PORT AUTHORITY

The company with the name “Lavrio Port Authority SA” was established in 2001, based on Law 2932/2001 “Conversion of Port Funds into Societes Anonymes”

FIND US

CONTACT

Copyright 2020 oll.gr. All right reserved.