ΕΛ | ΕΝ

press enter to searchTenders

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 2/2020

August 7, 2020

«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 2/2020

 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΦΥΛΑΞΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 -ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 258.048,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-2-2020_signed

Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο

Περίληψη-2-2020_signed-Α.Δ.Α

Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο

ΤΕΥΔ-2-2020

Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο

LAVRIO PORT AUTHORITY

The company with the name “Lavrio Port Authority SA” was established in 2001, based on Law 2932/2001 “Conversion of Port Funds into Societes Anonymes”

FIND US

CONTACT

Copyright 2020 oll.gr. All right reserved.