ΕΛ | ΕΝ

press enter to searchTenders

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 2/2020

August 7, 2020

«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 2/2020

 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΦΥΛΑΞΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 -ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 258.048,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-2-2020_signed

Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο

Περίληψη-2-2020_signed-Α.Δ.Α

Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο

ΤΕΥΔ-2-2020

Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

LAVRIO PORT AUTHORITY

The company with the name “Lavrio Port Authority SA” was established in 2001, based on Law 2932/2001 “Conversion of Port Funds into Societes Anonymes”

FIND US

CONTACT

Copyright 2020 oll.gr. All right reserved.