ΕΛ | ΕΝ

πατήστε enter για να αναζητήσετεΔιαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 2/2020

7 Αυγούστου, 2020

«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 2/2020

 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΦΥΛΑΞΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 -ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 258.048,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-2-2020_signed

Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο

Περίληψη-2-2020_signed-Α.Δ.Α

Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο

ΤΕΥΔ-2-2020

Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

Η εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.» συστάθηκε το 2001, βάσει του Ν.2932/2001 «Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες»

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ