ΕΛ | ΕΝ

πατήστε enter για να αναζητήσετεNέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ISPS-SCHENGEN

3 Απριλίου, 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ISPS-SCHENGEN»

Η Λιμενική Εγκατάσταση Λιμένα Λαυρίου (μοναδικός αριθμός ΙΜΟ GRLAV-0003) χωρίζεται σε τρεις Τομείς (Α, Β και Γ) που εφαρμόζονται τα μέτρα και διαδικασίες ασφαλείας του Διεθνούς Κώδικα για την ασφάλεια πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (Κώδικας ISPS).

Ο Τομέας Α εξυπηρετεί τη γενική εμπορική κίνηση (ανεμογεννήτριες, αυτοκίνητα, χύδην φορτία, κλπ.)

Ο Τομέας Β εξυπηρετεί την εμπορευματική κίνηση ομαδοποιημένων φορτίων (εμπορευματοκιβώτια, φορτηγά κλειστού τύπου, κλπ.)

Ο Τομέας Γ εξυπηρετεί την Κρουαζιέρα, σε ένα σύγχρονο Επιβατικό Σταθμό με Κρουαζιερόπλοια διερχόμενα (transit) και έναρξης και τερματισμού του ταξιδιού τους (homeporting) ενώ είναι και θεσμοθετημένο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης (ΣΣΔ) σύμφωνα με τον Κώδικα Συνόρων Schengen.

Στο ΣΣΔ Λαυρίου μπορούν να διενεργούνται ναυτολογήσεις και απο-ναυτολογήσεις πληρωμάτων πλοίων είτε ελλιμενιζόμενων είτε διερχόμενων στο οριοθετημένο αγκυροβόλιο Λιμένα Λαυρίου.

Η είσοδος και στους τρεις Τομείς επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα, κατόχους καρτών πρόσβασης που εκδίδει ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφάλειας της Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) και τις διαδικασίες έκδοσης και διαχείρισης καρτών πρόσβασης του Οργανισμού. Πληροφορίες για την έκδοση μόνιμων καρτών πρόσβαση στο τηλέφωνο 22920-27711

Η είσοδος επισκεπτών για συγκεκριμένους λειτουργικούς λόγους, και ολιγόωρη παραμονή, επιτρέπεται κατόπιν υποβολής και έγκρισης σχετικού αιτήματος καθώς και υποβολή αίτησης για την έκδοση κάρτας επισκέπτη.

Για πληροφορίες επί της διαδικασίας και ηλεκτρονική αποστολή της αίτησης έκδοσης κάρτας επισκέπτη καλέστε το 22920-27711 (Δευτέρα-Παρασκευή 0900-1500) ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο vodinas@oll.gr; adami@oll.gr; lavrioport@gmail.com

Για έκτακτες περιπτώσεις εκτός των ανωτέρω ωρών και τα Σαββατοκύριακα επικοινωνήστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση vodinas@oll.gr; adami@oll.gr; lavrioport@gmail.com

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

Η εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.» συστάθηκε το 2001, βάσει του Ν.2932/2001 «Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες»

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ