ΕΛ | ΕΝ

πατήστε enter για να αναζητήσετεNέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

8 Φεβρουαρίου, 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. επιθυμεί τη συνεργασία με εξειδικευμένο στέλεχος, το οποίο θα υποστηρίξει τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών σε θέματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & Οικονομίας, Βιώσιμης & Αειφόρου Ανάπτυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν σχετικό Πτυχίο ΑΕΙ και ενδεχομένως σχετικό Μεταπτυχιακό Τίτλο ΣπουδώνΑπαραίτητες προϋποθέσεις είναι η σχετική προϋπηρεσία 23 ετών, η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών στα γραφεία του Ο.Λ.Λ.Α.Ε. (Ακτή Α. Παπανδρέου, Λαύριο).


Όσοι επιθυμούν να εξεταστεί η δυνατότητα συνεργασίας με τον ΟΛΛπαρακαλούνται να αποστείλουν σχετικό αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος μεσύντομο Βιογραφικό Σημείωμα στο info@oll.gr μέχρι την 2222023.

Για τον Ο.Λ.Λ.Α.Ε.
Γιώργος Βακόνδιος
Δ/νων Σύμβουλος

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

Η εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.» συστάθηκε το 2001, βάσει του Ν.2932/2001 «Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες»

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ