ΕΛ | ΕΝ

πατήστε enter για να αναζητήσετεNέα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

17 Μαρτίου, 2022

Σε σχέση με διάφορες ανακρίβειες, οι οποίες διακινούνται από ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσης και Πλατφόρμες Κοινωνικών Δικτύων, η Διοίκηση του ΟΛΛ ΑΕ επιθυμεί να σας ενημερώσει για τα εξής:

1. Οι εργαζόμενοι του ΟΛΛ ΑΕ, οι οποίοι έχουν συμβάλει τα μέγιστα στην αναπτυξιακή πορεία του Οργανισμού, εργάζονται με απόλυτη αφοσίωση στο καθήκον τους και αμείβονται σύμφωνα με τος προβλεπόμενες διατάξεις της νομοθεσίας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από το 2019, οπότε ανέλαβε καθήκοντα η σημερινή διοίκηση, στον Οργανισμό εργάζονται μόνο 6 μόνιμοι υπάλληλοι, ενώ προβλέπονται 31. Εν μέσω δύσκολων συγκυριών (πανδημία κ.λπ), οι ελάχιστοι εργαζόμενοι συνέβαλαν με υπερπροσπάθεια στη ραγδαία ανάπτυξη του ΟΛΛ ΑΕ.

2. Σχετικά με διακινούμενο φωτογραφικό υλικό περί δήθεν εγκατάλειψης, όπου κατά κύριο λόγο παρουσιάζονται τμήματα τους Συστήματος C4I, θα πρέπει να γίνει γνωστό ότι οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις δεν ανήκουν στον ΟΛΛ ΑΕ και δεν επιτρέπεται επέμβαση επ’ αυτών.

3. Ο ΟΛΛ ΑΕ απομάκρυνε πλήθος παροπλισμένων πλωτών μέσων από τη λιμενολεκάνη και τη Χερσαία Ζώνη Λιμένος, όταν αυτό ήταν εφικτό από τον Κανονισμό του, τις συναφθείεσες συμβάσεις και την κείμενη νομοθεσία.

4. Ο ΟΛΛ ΑΕ, ως Φορέας Γενικής Κυβέρνησης, είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό από τα αρμόδια υπουργεία, ο οποίος καταρτίζεται για μεσοπρόθεσμο διάστημα πέντε ετών και, ως εκ τούτου, είναι υποχρεωμένος να υλοποιεί κατά προτεραιότητα έργα που εξυπηρετούν λιμενικές δραστηριότητες.

5. Η ιστορική «ΓΑΛΛΙΚΗ ΣΚΑΛΑ» έχει παραχωρηθεί από ετών στον Δήμο Λαυρεωτικής, ο οποίος φροντίζει για την αναστήλωσή της.

6. Η επίσης ιστορική «ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ» είχε παραχωρηθεί στον Δήμο Λαυρεωτικής (κατόπιν σχετικού αιτήματος), ώστε να επισκευαστεί. Λόγω διαφόρων συγκυριών αυτό δεν κατέστη δυνατόν και αμέσως μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος παραχώρησης, ο ΟΛΛ ΑΕ ξεκίνησε με ιδίες δαπάνες τη διαδικασία κατάθεσης φακέλου επισκευής στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων για την άμεση επισκευή του.

7. Για το εγκαταλελειμμένο από ετών κατάστημα «ΚΟΡΑΛΛΙ», ο ΟΛΛ ΑΕ κατέθεσε αίτημα στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (μαζί με τον σχετικό φάκελο) για την άμεση επισκευή του. Το σχετικό αίτημα απορρίφθηκε και ήδη ο ΟΛΛ ΑΕ έχει καταθέσει νέο φάκελο για την εξαρχής κατασκευή του στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων.

8. Για τη διοίκηση του ΟΛΛ ΑΕ και εντός του στενού δημοσιονομικού πλαισίου, αποτέλεσε προτεραιότητα η δρομολόγηση έργων, όπως η βελτίωση της λειτουργίας του Τομέα Ακτοπλοϊας, η προσέλκυση της Κρουαζιέρας, η δημιουργία νέων θέσεων ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής, η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος κ.λπ. Ως εκ τούτου, δεν ήταν δυνατές στο μέτρο του επιθυμητού οι παρεμβάσεις καλαισθησίας στο πλαίσιο του υπάρχοντος προϋπολογισμού. Τα έργα αυτά που δρομολογήθηκαν, εκτός της συμβολής τους στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, θα δώσουν και την οικονομική δυνατότητα δευτερευουσών, αλλά χρήσιμων παρεμβάσεων.

9. Στο Συμβούλιο Χρηστών Λιμένος, το οποίο προβλέπεται από τη νομοθεσία και στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι σημαντικών Φορέων, έχει εκφραστεί επανειλημμένως η άποψη ότι ο Λιμένας Λαυρίου λειτουργεί άψογα. Παρόλα αυτά, η διοίκηση δεν έχει αρνηθεί ποτέ να συνεργαστεί με οποιονδήποτε εκπρόσωπο οποιουδήποτε Φορέα, ακόμη και εάν δεν προβλέπεται η συμμετοχή του στο προαναφερόμενο θεσμοθετημένο Συμβούλιο.

10. Προφανώς «εχθρός του καλού είναι το καλύτερο», όμως στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και της τεχνοκρατικής ιεράρχησης των προτεραιοτήτων.

11. Προφανώς, πολλοί μπορούν να έχουν άποψη και όλοι έχουν το δικαίωμα της κριτικής. Ενώ η κριτική είναι καλοδεχούμενη, η έκφραση άποψης προϋποθέτει την κατοχή της ανάλογης γνώσης.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

Η εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.» συστάθηκε το 2001, βάσει του Ν.2932/2001 «Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες»

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ