ΕΛ | ΕΝ

πατήστε enter για να αναζητήσετεΔιαγωνισμοί

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού – Αρ. Διακήρυξης: 3/2020

13 Φεβρουαρίου, 2021

«Παροχή Υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση εμπορικών πλοίων (όπως ενδεικτικά τύπου RO-RO), γραμμών εξωτερικού με φορτίο (όπως οχήματα, containers, χύμα κ.λπ.) και εκτέλεσης εργασιών επί πλοίου και προκυμαίας, διαχείρισης αυλής και τελωνειακής αποθήκης προσωρινής εναπόθεσης, διεκπεραίωσης διαδικασιών και εξυπηρέτησης πελατών στο Λιμένα Λαυρίου και γενικότερα υπηρεσιών που αναφέρονται στα τιμολόγια 7,8,9 και 10 του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου δημοσιευμένα στο ΦΕΚ Β’ 3402/10.08.2018» Διάρκεια Σύμβασης: Δώδεκα (12) μήνες με δικαίωμα παράτασης έως δώδεκα (12) μηνών Προϋπολογισθείσα αξία: 468.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά έτος Αξία παράτασης: 468.000 πλέον ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 936.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3-2020_signed - Α.Δ.Α ΨΠΚΔ469ΗΞΥ-Γ2Ι

Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο

ΑΡ.ΔΙΑΚ.3.2020_signed - ΑΔΑΜ 21PROC008138490

Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο

ENOTICES_n0055h2l (external)-2021-018562-NF02-EL_signed - ΑΔΑΜ 21PROC008138377

Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

Η εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.» συστάθηκε το 2001, βάσει του Ν.2932/2001 «Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες»

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ