ΕΛ | ΕΝ

πατήστε enter για να αναζητήσετεNέα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΥΡΙΟΥ

11 Μαρτίου, 2024

περίλ. 1-24 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ X-RAY - ΑΔΑ Ψ1Σ6469ΗΞΥ-ΑΔΑΜ 2ΨΒ24PROC014389130

Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο

ΔΙΑΚΗΡ. 1-2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ XRAY - ΑΔΑΜ 24PROC014389337

Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

Η εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.» συστάθηκε το 2001, βάσει του Ν.2932/2001 «Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες»

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ