ΕΛ | ΕΝ

πατήστε enter για να αναζητήσετεΔιαγωνισμοί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

20 Ιουλίου, 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ο.Λ.Λ. Α.Ε. 2020 , ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

 

Ανακοινώνουμε ότι κατόπιν ελέγχου και αξιολόγησης των φακέλων των δύο (2) συνολικά συμμετοχών στην ως άνω Πρόσκληση Ενδιαφέροντος, το αποτέλεσμα κατακυρώνεται ως ακολούθως: 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ο.Λ.Λ. Α.Ε. 2020 :

 ΑΝΥΦΑΝΤΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΚΕ

 , με προσφορά ύψους 99,00 € πλέον Φ.Π.Α

 

  

Για τον Ο.Λ.Λ.Α.Ε.

 

 

Βακόνδιος Γεώργιος

Δ/νων Σύμβουλος

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

Η εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.» συστάθηκε το 2001, βάσει του Ν.2932/2001 «Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες»

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ